XIII
XIII w. istniały tzw. „podwójne Świętochłowice”
  • „Małe”- powstały najpóźniej na początku XII wieku, wg. słowiańskich zwyczajów zakładania wsi
     
  • „Wielkie” – powstały prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku, jako wieś lokowana na prawie niemieckim
1295
21 lipca 1295 r.Pierwsza pisemna notatka zawierająca nazwę Chropaczów (Jan z Chropaczowa)
1313
1313 r. Pierwsza pisemna wzmianka
o Świętochłowicach
1802
1802 r. Po raz pierwszy w źródłach pojawia się nazwa Lipiny
1826
1826
Chropaczów kupiony przez Karola Lazarusa Henckla von Donnersmarck
1828
1828
1828 r. Rozpoczęcie budowy huty „ Bethlen – Falva” (od 1938 r. – „Florian”)
1828-1829
1828-1829
1828-1829 Donnersmarck kupuje Świętochłowice
1838
1838
1838 r. Uruchomiono hutę żelaza „Eintracht” (od 1924 r. – ZGODA)
1845
1845
1845 r. pierwszy pociąg w Świętochłowicach (31.10 lub 15.11), w tym też roku powstał pierwszy dworzec kolejowy
1857
1857
1857 r. Powstaje kombinat cynkowy „Silesia”
1873
1873
1873 r. Zostaje utworzona kopalnia Deutschland
1879
1879
1 kwietnia 1879 r. utworzono samodzielną gminę Lipiny (z części gminy i dworu Chropaczów i części obszaru dworskiego Świętochłowic)
1891
1891
1891 r. Konsekracja kościoła wotywnego pw. św Piotra i Pawła     
1900
1900
1900 r. Oddano do użytku linię tramwajową Katowice - Bytom przez Świętochłowice
1919
1919
16/17 sierpnia 1919 r. Rozpoczęło się I powstanie śląskie (zakończone 24 sierpnia)    
1920
19/20 sierpnia 1920 r. Wybuchło II powstanie śląskie (zakończone 26 sierpnia)
1921
20 marca 1921
20 marca 1921 r. Plebiscyt na Górnym Śląsku Świętochłowice zostały włączone do części polskiej
2/3 maja 1921 r.
2/3 maja 1921 r. Wybuchło III powstanie śląskie (zakończone 5 lipca)
    
1922
17 czerwca  1922 r.
17 czerwca 1922 r. Powołano Powiat Świętochłowicki
26 czerwca 1922 r.
26 czerwca 1922 r.                             Uroczyste przejęcie powiatu przez władze polskie
Wkroczenie wojsk polskich i symboliczne objęcie Świętochłowic, Chropaczowa i Lipin w polskie posiadanie
1928
20.10.1928 r.
20 października 1928 r.Osada Zgoda i Huta „zgoda” przyłączona do Świętochłowic
1929
04.05.1929 r.
4 maja 1929 r. Wizyta prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego w Świętochłowicach
1939
2/3 września 1939 r. - wkroczenie wojsk niemieckich do Świętochłowic
1940
1 stycznia 1940 r. Planowane było wprowadzenie uchwały Sejmu Śląskiego o nadaniu Świętochło- wicom praw miejskich 
1943
26 maja 1943 r
26 maja 1943 r. założenie podobozu KL Auschwitz przy zakładach Eintrachthütte (Zgoda)
1945
23 stycznia 1945 r. ewakuacja więźniów likwidacja obozu „Eintrachthütte”
28 stycznia 1945 r. do Świętochłowic wkraczają oddziały wojsk radzieckich. Wyzwolenie miasta
Koniec stycznia 1945 r.
Koniec stycznia 1945 r. utworzenie obozu dla ludności śląskiej  na Zgodzie (podlegał Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego).
XI/XII 1945
XI/XII 1945 – likwidacja obozu na Zgodzie
1947
1 stycznia 1947 r. Świętochłowice otrzymały prawa miejskie     
1951
1951 r. do Świętochłowic zostały włączone Lipiny i Chropaczów, staja się miastem wydzielonym na prawach powiatu           
1979
11.06.1979
11 czerwca 1979 r. powołanie uchwałą rady Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji „SKAŁKA”
1997
1997 r.
1997 r. uchwała Rady Miejskiej, powołującej odrębną dzielnicę Plaśniki
2006
9.12.2006
9 grudnia 2006 r. Otwarcie Drogowej trasy Średnicowej Świętochłowice - Katowice

Aktualności

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

21.01.2013
Z okazji 700 - lecia Świętochłowic, bieżący rok obfitować będzie w różnego rodzaju wydarzenia. Obchody zainaugurował, cieszący się ogromnym zainteresowaniem, styczniowy koncert zespołu Golec uOrkiestra.
 
- 700-lecie Świętochłowic, to ważny jubileusz dla miasta. Obok organizowanych co roku imprez sportowych i kulturalnych pojawią się nowe przedsięwzięcia, które będziemy chcieli kontynuować w latach następnych – zapowiedział Dawid Kostempski prezydent Świętochłowic podczas, zorganizowanej w styczniu w Urzędzie Miejskim, konferencji poświęconej obchodom.
 
W najbliższym czasie, już w marcu odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, połączona z wręczeniem nagrody „Zasłużony dla Świętochłowic”. W kwietniu w ramach akcji „ 700 kwiatów na 700 - lecie” bratkami obsadzona zostanie m.in. skarpa przy ul. Katowickiej. Miesiące letnie zaowocują wspaniałymi plenerowymi imprezami. Mieszkańcy wezmą udział m.in. w Świętochłowickim Pikniku Militarnym, w obchodach Konstytucji 3 Maja, podczas których odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa „700 lat Świętochłowic” oraz w pikniku organizacji pozarządowych. W maju zorganizowany będzie kolejny Wall Street Festival, a w czerwcu Święto Miasta. Warto wspomnieć, że w roku jubileuszowym odbędą się również gale sportu i przedsiębiorczości. Podczas nich wybrani zostaną najlepszy sportowiec i najlepszy przedsiębiorca 2012 roku.
W roku jubileuszowym ogłoszone zostaną też konkursy plastyczny, historyczny i fotograficzny, w których będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta, a także uczniowie szkół. Przygotowana zostanie pieczęć okolicznościowa, pojawią się pamiątkowe kartki, wybrana zostanie kompozycja hejnału, który towarzyszyć będzie wszystkim najważniejszym uroczystościom w mieście. Materiały promocyjne opatrzone zostaną okolicznościowym logo. Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem www.700lat.swietochlowice.pl .


Dawid Kostempski- jubileusz 700 lat miasta